Verantwoord en duurzaam ondernemen

Goed ondernemerschap kenmerkt zich door voorop te lopen en toekomstgericht te handelen. Ook binnen de eigen onderneming is Leitz continu op zoek naar verbeteringen en duurzame ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn het efficiënt gebruik van energie, het recyclen van grondstoffen en een minimalisatie van afvalproductie.

Deze thema’s zijn de belangrijkste pijlers van de Blue Competence, een samenwerkingsverband van meer dan 300 industriële bedrijven. Leitz GmbH &Co KG is recent als één van de eerste bedrijven in de houtbewerkingsindustrie toegetreden tot dit samenwerkingsverband.

Verantwoord gebruik van grondstoffen en het produceren van gereedschappen waarmee productie af- en uitval tot het minimum beperkt kan worden zijn de pijlers waarop Leitz zich richt. Daarnaast is het doel door de continue verbetering van gereedschappen als bron aanpak de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

blue competence