Privacy Verklaring

 1. Toepassingsgebied

1.1    Deze Privacy Verklaring is van toepassing op het gebruik van de website leitzkozijntechniek.nl de daarop aangeboden diensten. Deze website wordt aangeboden door Leitz Service BV, Platinaweg 7-9, 6662PT Elst,  E-Mail info@leitz-service.org als verantwoordelijke zoals gedefinieerd in artikel 4 EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG). U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data protectie functionaris) via e-mail info@leitz-service.org  of per post ter attentie van “Data protectie functionaris”.

1.2    Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, vooral met betrekking tot het beschermen van uw persoonlijke rechten als wij uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken. Onderstaand informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens met betrekking tot u persoonlijk, zoals uw naam, adres, e-mailadres en gebruikersgedrag.

 1. Geautomatiseerde gegevensverzameling- en verwerking

2.1    Zoals bij iedere website, verzamelt onze server automatisch informatie en slaat deze tijdelijk op in serverlogbestanden tenzij u deze heeft gedeactiveerd. Als u onze website bezoekt, dan verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website goed weer te geven en om stabiliteit en beveiliging te bieden (juridische basis: artikel 6 (1) f) van de EU-AVG):

 • het IP-adres van de computer van waar het verzoek is verzonden;
 • het bestandsverzoek van de gebruiker;
 • de http-antwoordcode;
 • de internet pagina van waar u ons bezoekt (verwijzer URL);
 • de datum en tijd van de server aanvraag;
 • browser type en versie;
 • het gebruikte besturingssysteem van de aanvragende computer.

Een evaluatie van persoonsgegevens van de serverlogbestanden vindt niet plaats. Deze gegevens kunnen op geen enkel moment aan specifieke personen worden toegewezen. De gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

2.2    Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die de website laten analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt verstuurd en bewaard op een Google server in de Verenigde Staten. Indien IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, zal Google bij adressen uit lidstaten van de EU en andere lidstaten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte de laatste acht cijfers van het IP-adres afkappen/anonimiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal uw volledige IP-adres verzonden worden naar een Google server in de Verenigde Staten en dan afgekapt. Op verzoek van de provider van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te evalueren, om rapporten over website activiteit samen te stellen en om de provider van deze website te voorzien van andere diensten gerelateerd aan website activiteit en internet gebruik.

Volgens Google wordt het IP-adres dat wordt verzonden van uw browser als onderdeel van Google Analytics niet in verband gebracht met andere gegevens die door Google worden bewaard.

U kunt het bewaren van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Houdt u er echter rekening mee dat u, als u dat doet, u misschien niet in staat zal zijn om de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door cookies gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google. Om dit te doen, kunt u de volgende browser plug-in downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Wij maken regelmatig gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en verbeteren. Door de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter voor u, de gebruiker, maken. In uitzonderlijke gevallen waar persoonlijke gegevens verzonden zijn naar de Verenigde Staten is Google gebonden door het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). De juridische basis van ons gebruik van Google Analytics staat in artikel 6 (1) p. 1 f) van de EU-AVG.

Informatie over de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001; gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html; overzicht van gegevensbescherming: https://privacy.google.com/intl/nl_nl/business/compliance; privacy verklaring: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

 1. Verzamelen en verwerken van gegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt

Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt per e-mail of via onze website (uw achternaam, voornaam, e-mailadres en/of postadres) gebeurt dit meestal op vrijwillige basis. Deze gegevens worden gebruikt om uw overeenkomst te beheren, uw vragen en/of bestellingen te verwerken, ons eigen marktonderzoek of opiniepeilingen uit te voeren en beslissingen te nemen over het advertentiemateriaal dat we per post en/of e-mail verzenden. De persoonlijke gegevens die u verstrekt, zullen op geen enkele andere manier gebruikt worden en worden niet verzonden aan derden voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of opiniepeilingen. Wij zullen de verzamelde gegevens van u verwijderen als het opslaan van dergelijke gegevens niet langer nodig is of, afhankelijk van wettelijke bewaarplicht, zullen we de verwerking van dergelijke gegevens beperken. De juridische basis hiervoor is artikel 6 (1) b) van de EU-AVG of artikel 6 (1) f) van de EU-AVG.

 1. Doorgeven aan derden

Voor zover u ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, worden deze over het algemeen niet bekend gemaakt aan derden, behalve

–        voor zover u heeft ingestemd met een dergelijke verzending: bij het verzamelen van de gegevens wordt u op de hoogte gesteld van de ontvanger of categorieën van ontvangers;

–        als onderdeel van het verwerken van uw vragen en/of bestellingen en uw gebruik van onze diensten: aan onderaannemers in opdracht van ons aan wie we alleen die gegevens doorsturen die nodig zijn om de respectieve opdracht uit te voeren en die aannemers gebruiken deze gegevens alleen voor specifieke doeleinden;

–        in het kader van de verwerking van ordergegevens volgens artikel 28 van de EU-AVG: aan externe dienstverleners die wij zorgvuldig hebben geselecteerd en in dienst hebben gesteld en die gebonden zijn aan onze instructies en aan de bepalingen van de EU-AVG en die op regelmatige basis gecontroleerd worden;

–        als onderdeel van het voldoen aan wettelijke verplichtingen: aan partijen die bevoegd zijn om dergelijke persoonlijke gegevens te verkrijgen.

 1. Cookies

5.1    De website gebruikt cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw browser. De volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd, worden op deze website gebruikt:

–       tijdelijke cookies (zie 5.2)

–       permanente cookies (zie 5.3)

5.2    Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd als u uw browser sluit. Tijdelijke cookies omvatten, maar zijn niet beperkt tot, sessiecookies die sessie-ID’s opslaan die gebruikt kunnen worden om verschillende verzoeken van uw browser te associëren met één gezamenlijke sessie. Op deze manier wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd als u uitlogt of uw browser sluit.

5.3    Permanente cookies worden na een vooraf gedefinieerde periode automatisch verwijderd, afhankelijk van de cookie. U kunt op elk moment permanente cookies in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

5.4    U kunt uw browserinstellingen zo configureren dat aan uw behoeften wordt voldaan, bijvoorbeeld dat de acceptatie van cookies van derden of van alle cookies wordt geweigerd. Wij willen u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

 1. Duur van opslag

Uw gegevens worden alleen gebruikt zo lang als nodig is voor de bestaande
klantrelatie, tenzij u ons uw toestemming heeft gegeven of wij een rechtmatig belang hebben bij verdere verwerking. In dit geval verwerken wij uw gegevens tot u uw toestemming intrekt of tot u bezwaar maakt tegen ons legitieme belang. Ongeacht dit, zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en ordergegevens voor een periode van 10 jaar op te slaan als gevolg van commerciële en fiscale regelgeving.

 1. Uw rechten

7.1    U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens.

– recht op informatie;

– recht op rectificatie of verwijdering;

– recht op beperking van verwerking;

– recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

– recht op gegevensoverdracht.

Uw schriftelijk verzoek kunt u sturen naar: Leitz Service BV, Platinaweg 7-9, 6662PT Elst,  E-Mail info@leitz-service.org

7.2    U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming als u niet tevreden bent over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.