Passief huis

Er wordt tegenwoordig veel het woord “passief” gebruikt als het gaat om isolerend werkende producten. De term passief huis komt oorspronkelijk uit 1996 bij het Passiv Haus Institut (Darmstad, Duitsland) vandaan. De gedachte is dat een huis of gebouw een zogenaamd “Passiefhuis- certificaat” kan krijgen als het aan een reeks van energie en CO2 eisen voldoet. Zo verbruikt een passiefhuis bijvoorbeeld niet meer dan 15kWh/m2 per jaar voor temperatuurregeling. (4x zo weinig als een nieuwbouw woning uit 2011).

Het woord passief heeft daarmee het imago energiezuinig of isolerend gekregen in de bouw en wordt daardoor te pas en te onpas gebruikt op allerlei producten.

Sinds 2008 beschikt Leitz echter al over patenten op de ontwikkeling van kozijnsystemen welke voldoen aan het Passivhaus certicaat. Ook binnen het Nederlandse bouwsysteem heeft Leitz oplossingen die voldoen aan de hoge normering om het passiefhuis certificaat te halen.

istock_000017871491xsmall