Links

 

SKH

SKH stelt zich ten doel de kwaliteitszorg in het bouwsegment en dié sectoren waar hout en houtproducten worden toegepast en het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen te vergroten. SKH is met name actief in hout, houtproducten, houtconstructies en hout gerelateerde producten. De verbetering/vergroting probeert SKH te bereiken door o.a. het gebruik van certificatiesystemen die onder nationaal en internationaal toezicht staan.

skh_logo

www.skh.org


NBvT

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) is een branchevereniging die het topsegment van de Nederlandse timmerindustrie vertegenwoordigt. De NBvT behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van de circa 200 leden in technisch, juridisch en commerciële zin. De branchevereniging levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en stimulatie van het bouwen in- en met hout, stimuleert innovaties en werkt mee aan regelgeving met als doel integrale kwaliteitsverbetering. Door te kiezen voor een product, vervaardigd door één van de leden van de NBvT, kiest u automatisch voor een kwalitatief hoogwaardig houten product.

nbvt-logo

www.nbvt.nl


De Timmerfabrikant

Timmerfabrikant bestaat ruim zestig jaar en is het officiële orgaan van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT). Het vakblad biedt zijn lezers informatie over de diverse segmenten binnen de timmerbranche: kozijnen, binnendeuren, buitendeuren, trappen en daken. Deze houten producten worden toegepast in zowel nieuwbouw als restauratie en renovatie. Timmerfabrikant besteedt ook aandacht aan ontwikkelingen op het gebied van onder meer houtbewerkingsmachines, lijm, verf, beslag en opleidingen. Tevens publiceert het bedrijfsreportages, interviews en projectbeschrijvingen, en wordt verslag gedaan van aan hout en de timmerindustrie gerelateerde beurzen in binnen- en buitenland.

Tifa_LOGO [1008]

www.timmerfabrikant.nl