Energie besparing

Energie besparing is een onderwerp wat ons allemaal bezig houdt.  In 1997 is in het Verdrag van Kyoto vastgelegd dat binnen de EU maatregelen genomen moeten worden met betrekking tot de energiehuishouding en broeikasgas emissie. In 2002 is er door de EU de richtlijn EPBD (Energy Performance of buildings Directive) gepubliceerd, waarin omschreven staat dat iedere lidstaat van de EU verplicht is een energie certificering van gebouwen in te stellen.  Dit betekent  dat er in de nieuwbouw en in de komende jaren ook in de renovatie er heel wat eisen bijkomen waar mee rekening gehouden moet worden.

Naast de eisen voor de producten die voor de bouw gemaakt moet worden, hebben de producerende bedrijven zelf ook te maken met energiebesparing. In de knoppen links kunt een keuze maken uit één van de onderwerpen die op één of andere manier een relatie tot Energie besparing hebben. Mist u iets? Laat het ons weten!

istock_000017883688xsmall