Kozijn u waarde berekenen door Leitz Service

Als u de waarde van een kozijn wilt berekenen, kunt u ook bij ons terecht. De U-waarde van een kozijn is een belangrijke bepalende factor. Waarom? Omdat gevel elementen zoals een kozijn, raam of deur in hoge mate bepalen wat de u-waarde van de complete constructie is. De meeste warmte wordt immers verloren op deze elementen.

De waarde van de U-waarde geeft weer hoeveel warmte er door een constructie wordt door gelaten. Dit wordt gemeten in hoeveelheid warmte per vierkante meter per graad temperatuurverschil.
Een hoge U-waarde is dus minder isolatie, een lage U-waarde is meer isolatie. De eenheid van U-waarde is Watt per vierkante meter Kelvin).

dekker01Bij nieuwbouw worden steeds strengere eisen vastgelegd voor deze U-waarde en in het licht van de te halen doelstelling voor 2020 zal deze waarde alleen nog maar strenger worden. Dit betekent dat er steeds verder ontwikkeld moet worden om de constructies beter isolerend te maken. Leitz werkt hier hard aan mee door mee te ontwikkelen aan projecten om kozijnen ramen en deuren beter te construeren waardoor lagere U-waarden voor kozijnen behaald kunnen worden.

Zo heeft Leitz al bij een aantal klanten houten kozijnconstructies gerealiseerd met een U waarde van de totale kozijnconstructie van 0,76 W/(m2K) (bij vastglas, voor draaikiep ligt deze waarde op 0,79 W/(m2K)).