Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie ziet toe op het naleven van de Arbowet. Een belangrijk onderdeel hierbij is de machineveiligheid. In 2011 heeft de Arbeidsinspectie nog een rapport gepubliceerd over de controle van aannemers werkplaatsen. Hierbij bleek dat in 48% van de gevallen de machineveiligheid in het geding was  en in 25% van de gevallen werd er met “MEC”  gereedschap gewerkt op hand aangevoerde machines. Hier blijkt uit dat er zo’n 14 jaar na invoering van de norm in een kwart van de timmerwerkplaatsen nog gewerkt wordt met gereedschap wat niet aan de norm voldoet.

Aangezien de norm er op gericht is de schade bij ongelukken te verminderen en daarmee de kans op blijvend letsel  – en de daarbij voor de medewerker als bedrijf materiële als immateriële schade –  is het momenteel merkbaar dat de Arbeidsinspectie het onderwerp gereedschap bij iedere inspectie meeneemt dan wel intensiveert.

Dit terwijl het in veel gevallen niet eens een volledige vervanging van de gereedschappen vraagt, maar echter meer een wijziging  in de werkwijze vraagt. Wilt u eens weten wat een bezoek van de Arbeidsinspectie voor u zou kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

logo arbeidsinspectie